Når du har eit sparemål tre-fem år fram i tid, bør du satse på ein sparekonto. Ein sparekonto er også lurt å ha til uventa utgifter og kan brukast som ein bufferkonto. Då har du pengar kjapt tilgjengeleg dersom du plutseleg skulle trenge det.

Spareavtale

Vi anbefaler å ha ein fast spareavtale til sparekontoen din kvar månad. Då går sparinga av seg sjølv, utan at du merkar noko til det. Du kan opprette spareavtale i nett- og mobilbanken din. Der kan du også endre og stoppe faste overføringar når du vil.
Opprett fast spareavtale

Sparekonto Start

Har du barn, barnebarn eller nokon du ønsker å spare til i alderen 0-18 år er dette kontoen som sikrar framtida deira. Sparekontoen har god rente frå første krone, grøn utlånsgaranti og dersom barnet er under 8 år blir det medlem i Kongleriket.

Les meir om Sparekonto Start

Ting folk lurer på