Visa Gold

Vi har eit kort som heiter Visa Gold, men dette er erstatta av Visa Kreditt, og vi sel ikkje lenger nye kort. Du som har Visa Gold kan framleis bruke kortet ditt til du får oppseiing av banken.
Søk om det nye Visa Kreditt i nettbanken. Vi hjelper deg med å flytte saldo frå Visa Gold til Visa Kreditt om du ønskjer det.
For deg som framleis bruker Visa Gold - kortet ditt - nedanfor finn du lenke til forsikringsbevis og forsikringsvilkår.