Visa Ungdomskort, også kalla Visa Debet, er kortet for dei mellom 13-18 år. Ungdommen kan bruke kortet til å betale i butikk utan å taste inn PIN, handle på nett og på Vipps. For å få full oversikt over bruk av bankkortet, anbefaler vi at ein har mobilbank eller nettbank.

Korleis bestille Ungdomskort?

Du kan kjapt og enkelt bestille bankkort til ungdommen din. Vi lagar til avtalar og sender desse til elektronisk signering, slik at de som foreldre kan signere med BankID. Når desse er signert sender vi kortet og PIN-koden i posten.

Ting folk lurer på