Eige billån eller auke opp bustadånet?


30. april 2020 – Inger Marie Lien

Dei fleste tar opp lån når dei skal kjøpe bil. Sidan rentene ofte er lågare på eit bustadlån enn eit billån, vel fleire å bake inn bilen i bustadlånet.
Kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Eiken meiner bilkjøp fort kan bli kostbart når ein vel ei slik løysing.
– Så lenge du har ein del eigenkapital sjølv, vil du kunne få ei grei rente også på billånet. Å spare opp eigenkapital og redusere renteforskjellane på den måten, kan derfor vere lurt, seier Eiken.

Kan kun etablere billån når du kjøper

Han trekk også fram at fleksibiliteten på bustadlånet blir redusert dersom du finaniserer bilkjøpet gjennom bustaden.
– Bilen vil då ta opp plass til eventuelle dyrare bilkjøp i framtida, oppussing eller moglegheit til å hjelpe born med kjøp av bustad. Har du først kjøpt bil med pant i bustad, så kan ikkje dette gjerast om til eit billån seinare. Du kan kun ta opp billån når du kjøper bilen, forklarer han.
Dersom du vurderer å auke opp bustadlånet for å kjøpe bil, bør du tenke over om du har nok sikkerheit i bustaden til å tole at det dukkar opp ein uventa kostnad.
– Sjølv om billånet kan koste meir, så kan det vere ei løysing som sikrar at du unngår dyre forbrukslån viss det skulle skje noko uventa med bustaden din, seier Eiken.

Lån med kort nedbetalingstid

Kunderådgjevar Trond Eiken
Nedbetalingstida på eit billån blir lagt opp i samsvar med verditapet på bilen. Då unngår du å sitje med eit billån som er høgare enn verdien på bilen din. Bakar du bilen inn i bustadlånet, vil nedbetalingstida følgje bustadlånet, og ofte vere eit tosifra tal år. Dermed er det ikkje sikkert at lågare bustadlånsrente vil føre til mindre rentekostnader.
Eiken meiner mange vel å skyve bustadlånet framfor seg når dei legg bilkjøpet inn i bustadlånet.
– Med eit bustadlån på 2,5 millionar betaler du ca 5.000 i avdrag i månaden det første året. Kjøper du ein bil til 400.000 ved å låne opp på bustaden, betaler du ned mindre enn verditapet det første året. Pluss at du skyver resten av bustadlånet framfor deg i perioden fram til bilen er nedbetalt, seier Eiken.
Eiken si anbefaling er å halde på billånet som eit eige lån.
– Eg anbefaler å ha billånet som eit eige lån, og at ein der kan halde oversikt over korleis nedbetalinga skjer i forhold til verditapet på bilen. Alternativt kan du redusere nedbetalingstida på lånet litt til bilen er nedbetalt, og at du heller aukar den igjen når du er ferdig med nedbetaling av bilen, seier Eiken.
Er du usikker på kva form for finansiering som er den beste for deg, ta kontakt med oss i dag, så finn vi ei løysing som passar for deg!

Siste frå meirennbank.no

Klart for jul på barneavdelinga

Det var gåvedryss då store delar av næringslivet i Sunnfjord var samla til frukostmøte i banken i Førde. Totalt 580 000 kroner vart delt ut.

Les heile saka
Klart for jul på barneavdelinga 1. desember 2022
Desse elevane dyrkar sine eigne grønsaker29. november 2022
Vil rekruttere fleire som Kristin25. november 2022
– Målet vårt er at besøkande skal bli tryggare i naturen24. november 2022