Bloggserie: Slik kjøper du bustad

Sett nye sparemål etter bustadkjøpet

09. mai 2018 – Therese Wathne

Når du har spart jamnt og trutt i BSU, og kanskje har kjøpt deg din første bustad, er det viktig å ikkje gi slepp på gode sparevaner. Desse bør du vidareføre gjennom smart og målretta sparing.
Langsiktig eller kortsiktig sparing?
Det første du bør ta stilling til når du skal finne dine sparemål etter endt BSU-sparing, er om det er langsiktig eller kortsiktig sparing du tenkjer på.
Kortsiktig sparing
Sparing på konto er enkelt og smart dersom du treng pengane i løpet av ein fem års periode, og for tida ikkje ønskjer å ta noko risiko med sparepengane dine. Dette vil passe for deg som til dømes ønskjer å byggje ein buffer til uføresette utgifter, skal spare til ferie, ny bil eller anna du skal kjøpe i nærmaste framtid.
Banken tilbyr fleire spareprodukt. Vilkåra på desse vil variere ut i frå disposisjon og bruk.
Langsiktig sparing
Ei langsiktig sparing i fond og aksjar passar godt for deg som ønskjer høgare avkastning enn å ha pengane ståande på konto over tid og som toler noko risiko. Grunnen til at ein vel å spare i fond og aksjar og ikkje i bank når ein sparar over lengre tid, er at aksjefond historisk sett gir ei høgare avkastning enn banksparing på lang sikt. Ein kan rekne med tre til fire prosent per år i skilnad i gjennomsnitt. I dag er dessutan rentenivået så lågt, at du tapar kjøpekraft ved å spare i banken. Dette er derimot heilt greitt dersom til sparer til ferie eller ein sofa, men uheldig dersom du sparar for framtida som til dømes pensjon, born eller anna sparing med minst fem års horisont.
Det første du må gjere for å komme i gang med fondsparing er å velje fondstype. Det finst ei rekke kombinasjonar av fond, og valet du tek vil gjerne spegle stor risiko du er villig å ta på sparepengane dine.
Ta kontakt med banken for rettleiing for å nå dine sparemål!

Siste frå meirennbank.no

Klart for jul på barneavdelinga

Det var gåvedryss då store delar av næringslivet i Sunnfjord var samla til frukostmøte i banken i Førde. Totalt 580 000 kroner vart delt ut.

Les heile saka
Klart for jul på barneavdelinga 1. desember 2022
Desse elevane dyrkar sine eigne grønsaker29. november 2022
Vil rekruttere fleire som Kristin25. november 2022
– Målet vårt er at besøkande skal bli tryggare i naturen24. november 2022