Berekraft og samfunnsansvar

Sparebanken Sogn og Fjordane har med si lange historie hatt ei sentral rolle i utviklinga av lokalsamfunna i regionen. «Ei drivkraft for Sogn og Fjordane» har vore visjonen sidan banken vart skipa i 1988. Vi ønsker å vere ei verksemd som bidreg til omsilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.

Initiativ vi støttar

Her finn du informasjon om initiativ vi støttar innanfor samfunnsansvar og berekraft.

Berekraftsrapportering

Her finn du berekraftsrapportane våre, i tillegg til energi- og klimarekneskapet vårt.

Grønt rammeverk

Her finn du informasjon om det grøne rammeverket vårt for utferdig av grøne obligasjonar.