Renteendring i Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane set opp renta som følgje av renteendring i Norges Bank.

Vi set opp renta på bustadlån med inntil 0,25 prosentpoeng og innskot inntil 0,20 prosentpoeng. For eksisterande kundar vil den nye lånerenta gjelde frå 31. januar 2022 og innskotsrenta frå 20. februar 2022. Informasjon om renteendring blir sendt i nettbanken eller post.

For meir informasjon, kontakt: Økonomi og finansdirektør Frode Vasseth, tlf: 951 98 452