Renteendring i Sparebanken Sogn og Fjordane

26.09.2019
Sparebanken Sogn og Fjordane set opp renta på lån inntil 0,25 prosentpoeng og innskot inntil 0,15 prosentpoeng.
Som følgje av renteendring i Norges Bank, og endra konkurransesituasjon, set Sparebanken Sogn og Fjordane opp renta på lån og innskot med verknad frå 27. september 2019. For eksisterande kundar vil den nye renta vere gjeldande frå 12. november 2019. Alle kundar som får renteendring vil få informasjon i nettbanken eller vanleg post.
Ny beste rettleiande rente for kundar som skal kjøpe sin første bustad er 2,95 % nominell rente.