Sparebanken Sogn og Fjordane set opp renta

28.03.2019
Sparebanken Sogn og Fjordane set opp renta på lån og innskot med inntil 0,25 prosentpoeng.
Som følgje av renteendring i Norges Bank set Sparebanken Sogn og Fjordane opp renta på lån og enkelte innskot med verknad frå 29. mars 2019. For eksisterande kundar vil den nye renta vere gjeldande frå 13. mai. Alle kundar som får renteendring vil få informasjon i nettbanken eller vanleg post.
Ny beste rettleiande rente for kundar som skal kjøpe sin første bustad er 2,60 % nominell rente.