Kort og konto bedrift

Prisliste gjeld frå 1. april 2021
BedriftskontoEffektiv
Frå første krone0,00%
Landbrukskonto NominellEffektiv
Frå første krone 0,00%
Landbrukskreditt (rente av kredittsaldo)3,65%3,71%
KlientkontoEffektiv
Frå første krone0,10%
SkattetrekkskontoEffektiv
Frå første krone0,00%
Visa Classic / Visa Debet kort Pris
Varekjøpkr 2,00
Minibankuttak i våre minibankarkr 10,00
Minibank uttak i andre norske minibankarkr 10,00
Kontantuttak i utanlandsk minibank (Visa uttak)kr 35,00
Uttak av euro i våre minibankarkr 20,00
Kontantteneste i butikk uttak kr 10,00
Kontantteneste i butikk innskot frå lag & organisasjonarkr 20,00
Innskot lag og organisasjonarkr 20,00
Innskot bedrifterKr 75,00
Lading av kontantkort mobil minibankkr 2,00
Årspris Visa Classickr 300
Årspris Visa Debetkr 300
Andre kortprisarPris
Valutapåslag 1,95 %
Purregebyrkr 35
Ny PIN per post (rebestilling)kr 25
Nytt kort pga skada/mista kr 150
Hastekortkr 300
Hastekort expresskr 700
Nødkontantarkr 800
Eigendel ved misbruk av kortkr 1200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløysekr 12000