Kort og konto

Prisliste gjeld frå 28. mai 2022
BrukskontoEffektiv
Frå første krone0,00%
Frå første krone (gjeld frå 19. august 2022)0,10%
Landbrukskonto NominellEffektiv
Frå første krone 0,00%
Frå førse krone (gjeld frå 19. august 2022) 0,10%
Landbrukskreditt (rente av kredittsaldo)4,40%3,97%
Depositumskonto 1)Effektiv
Frå første krone0,20%
Visa Classic/Visa Debet kort Pris
Varekjøpkr 0
Minibankuttak i våre minibankarkr 10
Minibank uttak i andre norske minibankarkr 10
Kontantuttak i utanlandsk minibank (Visa uttak) kr 35
Uttak av euro i våre minibankarkr 20
Kontantteneste i butikk innskotkr 0
Kontantteneste i butikk uttak kr 10
Lading av kontantkort mobil minibankkr 0
Årspris Visa Classickr 300
Årspris Visa Debetkr 300
Visa KredittNominellEffektiv
Visa Kreditt19,32%22,60%
Visa Kreditt Pris
Årspriskr 0
Varekjøpkr 0
eFakturakr 0
Minibankuttak i Norge og i utlandetkr 40 + 1%
Rekningsbetaling via nettbankkr 40 + 1%
Overføring til annan kontokr 40 + 1%
Uttak av Euro i våre minibankarkr 60 + 1%
Rentefri kredittinntil 45 dagar
Papirfakturakr 45
Overtrekksgebyr Kr 125
Avsetningskonto valutalån Effektiv
500.000 kr og over0,20%
Inntil 500.000 kr0,05%
Andre kortprisarPris
Valutapåslag 1,95 %
Purregebyrkr 35
Ny PIN per post (rebestilling)kr 25
Nytt kort pga stjelt / mista kr 300
Nytt kort pga øydelagt plastkortKr 150
Hastekortkr 300
Hastekort expresskr 700
Nødkontantarkr 1500
Eigendel ved misbruk av kortkr 1200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløysekr 12 000
1) Depositumkonto, etablering:
500 kr når utleigar er aktiv nettbank- og kortkunde i banken
1 000 kr når utleigar er aktiv kunde i annan bank.
Ved overtrekk av konto blir det berekna overtrekksrente etter gjeldande rentesats, for tida 18 % p.a.
Kortbruk i utlandet
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på
- - - - - - - -
Atterhald om moglege feil i prislista.