Kort og konto

Prisliste gjeld frå 18. august 2020
BrukskontoEffektiv
Frå første krone0.00%
Landbrukskonto NominellEffektiv
Frå første krone 0.00%
Landbrukskreditt (rente av kredittsaldo)3.65%3.71%
Depositumskonto 1)Effektiv
Inntil 500.000 kr0.10%
500.000 kr og over0.20%
Visa Classic / Visa Debet kort Pris
Varekjøpkr 0,00
Minibankuttak i våre minibankarkr 7,00
Minibank uttak i andre norske minibankarkr 7,00
Minibankuttak i utlandetkr 35
Uttak av euro i våre minibankarkr 20
Kontantteneste i butikk innskotkr 0,00
Kontantteneste i butikk uttak kr 7,00
Lading av kontantkort mobil minibankkr 0,00
Årspris Visa Classic275
Årspris Visa Debet275
Visa KredittNominellEffektiv
Visa Kreditt18.84%22.00%
Visa Kreditt
Årspriskr 0,00
Varekjøpkr 0,00
eFakturakr 0,00
Minibankuttak i Norge og i utlandetkr 40 + 1%
Rekningsbetaling via nettbankkr 40 + 1%
Overføring til annan kontokr 40 + 1%
Uttak av Euro i våre minibankarkr 60 + 1%
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar)0,00 %
Nominell rente pr mnd utover 45 dagar1,57 %
Effektiv rente 22,00 %
Papirfakturakr 45
Visa Gold
Årspriskr 0,00
Varekjøpkr 0,00
Faktura i nettbankenkr 0,00
Minibankuttak i Norge og i utlandetkr 40 + 1%
Rekningsbetaling via nettbankkr 40 + 1%
Overføring til annan kontokr 40 + 1%
Uttak av Euro i våre minibankarkr 60 + 1%
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar)0,00 %
Nominell rente pr mnd utover 45 dagar1,57 %
Effektiv rente 22,00 %
Papirfakturakr 45
Avsetningskonto valutalån Effektiv
500.000 kr og over0.25%
Frå kr 100.000 - 500.000 kr0.05%
Inntil 100.000 kr 0.05%
Andre kortprisarPris
Valutapåslag 1,95 %
Purregebyrkr 70
Ny PIN per post (rebestilling)kr 25
Nytt kort pga skada/mista kr 150
Hastekortkr 300
Hastekort expresskr 700
Nødkontantarkr 800
Eigendel ved misbruk av kortkr 1200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløysekr 12000
1) Etablering og drift av Depositumkonto:
500 kr når utleigar er aktiv nettbank- og kortkunde i banken
1 000 kr når utleigar er aktiv kunde i annan bank.
Kortbruk i utlandet.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen (http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx) vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.
- - - - - - - -
Atterhald om mulege feil i prislista.