Lån

Prisliste gjeld frå 15. mars 2021
Førsteheimslån 1)NominellEffektiv
Lån inntil 85%1.69%1.77%
Bustadlån Ung 2)NominellEffektiv
Lån inntil 85% 1.95%2.03%
Grøne bustadlån 5)NominellEffektiv
Grønt bustadlån1.69%1.77%
Klimalån år 11.00%
Klimalån år 21.69%2.06%
Bustadlån inntil 75 % 3)NominellEffektiv
Lån over 2 mill kr2.05%2.13%
Lån under 2 mill kr 2.30%2.39%
Fleksilån 3)NominellEffektiv
Lån inntil 60 %2.25%2.34%
Fastrentelån inntil 75 % 4)NominellEffektiv
3 år 2.25%2.34%
5 år2.50%2.59%
10 år2.80%2.90%
BustadbyggelånPris
Bustadbyggelån Nominell rente frå 3,65 %
Provisjon per kvartal av innvilga låneramme0,30 %
Andre lån NominellEffektiv
Grønt billån inntil 65 %2.95%5.14%
Grønt billån inntil 80 % 3.85%6.07%
Billån inntil 65 %3.05%5.30%
Billån inntil 80 % 3.95%6.23%
Billån Ung 6.95%10.22%
Bubillån inntil 65 %3.05%5.30%
Bubillån inntil 80 %3.95%6.23%
Campingvognlån inntil 65 %3.05%5.30%
Campingvognlån inntil 80 %3.95%6.23%
Båtlån inntil 65 %3.85%6.86%
Båtlån inntil 80 %4.50%7.54%
Forbrukslån 16.60%19.01%
Personkreditt15.95%17.17%
Andre lånekostnaderPris
Etablering av lån uten pantFrå kr 1000
Etablering av lån med pantFrå kr 3000
Etablering av lån med mellomfinansiering eller tilleggssikkerheitFrå kr 5000
Etableringsgebyr bustadbyggelånFrå kr 5000
Endring på lån/kreditt (betalingsutsetting, endra løpetid o.l.)kr 500
Endring på lån / kreditt (endre sikkerheiter, pantefråfall, prioritetsvikelse o.l.)Kr 1 000
Brot på avtale om fastrentelånkr 1500
Termingebyr / automatisk trekk utan meldingkr 50
Termingebyr / automatisk trekk med meldingkr 85
Fast månadspris Fleksilånkr 70
Betaling med tilsendt girokr 110
Overtrekksrente18,00 %
Rente ved for sein betaling (morarente) 8,00 %
Purregebyr kr 35
*) Vilkår for å få bustadlån i Sparebanken Sogn og Fjordane
- Fast jobb / varig fast inntekt
- Pant i fast eigedom
- Konto i banken som lånekostnadene kan trekkast frå
1) Rettleiande bestelånsrente for unge kundar (18-33 år) i Sparebanken Sogn og Fjordane som vil kjøpe sin aller første bustad.
2) Rettleiande bestelånsrente for unge kundar (18-33 år) i Sparebanken Sogn og Fjordane.
Kundar som har behov for å låne heile kjøpesummen, må normalt stille tilleggssikkerheit. Lånet kan bli splitta i to, og inntil 75 % av lånet overført til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.
3) Rettleiande rente for lån som kan overførast til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.
4) For kundar som kvalifiserer til Bustadlån Ung, kan vi tilby fastrente inntil 85 % av panteverdien.
5) Klimalån har 1,00 % rente første året, deretter auka renta til p.t rente for Grønt bustadlån.
Fastrentelån
Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00.
Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Prisliste for tinglysing fast eigendom og burettslag er på Kartverk sine sider.
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
--------------------------
Atterhald om moglege feil i prislista.