Nettbank og mobilbank

Prisliste gjeld frå 1. januar 2020
Nettbank / Mobilbank Pris
Giro m/KID /avtalegiro / efaktura Kr 0
Giro med meldingKr 0
Overføring mellom eigne kontoar Kr 0
Faste betalingsoppdragKr 0
StraksbetalingKr 15
Melding om ikkje utført oppdragKr 1
Girokvittering i retur pr post (oblat)Kr 20
Andre prisarPris
SMS varselKr 2
Telebank - per oppringingKr 2
Melding pr post i tillegg til nettpost Kr 15
Bestilling kodebrikke (mista eller øydelagd)Kr 100
Nettbank - UtanlandsbetalingPris
SEPA-Betaling 1)Kr 40
Andre betalingar til konto i utlandetKr 65
TelefaksadviseringKr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2)Kr 150
Frå utlandet i valuta og NOKPris
SEPA-Betaling 1)Kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2000Kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2000Kr 100
Tilleggskostnader utanlandsbetalingPris
Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningarKr 100
Alle reklamasjonar; bl.a stoppe eller endring av betalingar 3)Kr 400
1) SEPA-betaling:
- Betaling i Euro mellom bankar som er medlem i SEPA-samarbeidet.
- Kostnadar må vere delt mellom avsendar og mottakar.
- Det må brukast IBAN og SWIFT / BIC ved betaling.
2) Atterhald om etterbelastning av kostnader utover kr 150.
3) Eventuelle kostnadar i utenlandsk bank kjem i tillegg.

Atterhald om mulege feil i prislista.