Sparing

Prisliste gjeld frå 28. mai 2022
Sparekonto Start 0-18 år 1)Effektiv
Frå første krone 0,55%
Frå første krone (gjeld frå 19. august 2022)0,80%
Sparekonto PrivatEffektiv
500.000 kr og over0,55%
500.000 kr og over (gjeld frå 19. august 2022)0,80%
Inntil 500.000 kr0,40%
Inntil 500.000 kr (gjeld frå 19. august 2022)0,65%
BustadsparingEffektiv
Bustadsparing for unge (BSU) 2)2,70%
Bustadsparing for unge (gjeld frå 19. august 2022)2,90%
Bustadsparekonto 3)2,15%
Fastrenteinnskot a)Effektiv
Fastrenteinnskot 6 mnd1,10%
Fastrenteinnskot 1 år1,45%
Fastrenteinnskot 2 år1,80%
Sparekonto Pluss Effektiv
Inntil 2 mill kr 0,20%
Frå 2 mill kr 1,00%
Frå 2 mill kr (gjeld frå 19. august 2022)1,40%
PensjonssparingEffektiv
IPA = Indv Pensjonsavtale 4)0,80%
_
1) Ved fylte 18 år blir vilkåra på Sparekonto Start endra. Kundar med nettbank og Visa-kort blir endra til Sparekonto Privat.
2) Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-kontoen lik Sparekonto Privat.
3) Når kontoeigar fyller 35 år blir Bustadsparekontoen fritt disponert og omgjort til ein Sparekonto Privat konto.
4) IPA = Individuell PensjonsAvtale (ikkje nysal)
Årskostnad spareavtale kr 125
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
-------------
Atterhald om moglege feil i prislista.