Vi i Sparebanken Sogn og Fjordane bryr oss om deg som ung kunde i banken, og har difor ei eiga avdeling for å følge opp dei unge kundane våre. Kanskje du lurer på korleis du kan få betre oversikt over din personlege økonomi, korleis du burde spare til din første bustad eller kanskje du berre vil sikre at du har alt treng frå oss som ung kunde i banken? Våre tilsette tek gjerne ein hyggeleg og uforpliktande prat med deg om dette!

Korleis bør du prioritere sparinga di som ung?

1
1. Buffer - Bygg opp ein buffer slik at du har noko å gå på dersom det skulle dukke opp uforutsette utgifter.
2
2. Bustad - Sjølv om bustaddraumen ligg langt fram i tid, lønar det seg å kome tidleg i gong med bustadsparinga.
3
3. Bestemte føremål - Det er òg lurt å setje av pengar til enkeltføremål som bil, ferie og festivalar.

Les meir om smart økonomi på våre temasider

Om du ikkje ønskjer oppfølging no, hugs at vi alltid er her når du treng oss