Dei fleste av oss har opplevd at ting ikkje alltid går som planlagt og at livet kanskje tek ei uventa vending. Gjeld dette deg? Det kan vere vanskeleg å orientere seg i slike situasjonar. Kva skal ein begynne med og kven kontaktar ein? Her har vi samla nokre tips for nettopp deg og situasjonen du no er i.