Dette bør du tenke på

Tid for økonomisk opprydding

Sit du ein usikker jobbsituasjon, kan det vere lurt å gjere nokre økonomiske grep og ta tak i det ein har utsett litt for lenge. Her får du tipsa til korleis du kan ta ei økonomisk opprydding.
Slik ryddar du i økonomien

Sjekk kva du har i gjeld

Ifølge Gjeldsregisteret, har nordmenn over 113 milliardar kroner i forbruksgjeld og talet har eksplodert dei siste åra. Ikkje gløym at all forbruksgjeld og kredittgjeld du har, påverkar kva du kan få i bustadlån. Du kan sjekke kva du sjølv har i gjeld hos Horde.
Kontakt rådgjevaren din for løysingar
Horde.no