Reklamere på korttransaksjon

Har du handla med VISA og ikkje fått vara di, eller leverandøren har gått konkurs, kan du krevje kortselskapet for pengane. Det same gjeld dersom du oppdagar ukjende transaksjonar, er belasta for feil beløp, eller om transaksjonar er belasta dobbelt på kortet ditt. Før du reklamerer må du først ta kontakt med den aktøren du handla hos for å prøve å få refundert beløpet. Dersom du ikkje når fram med det kan du fremme ein reklamasjon via banken. Hugs å ta vare på dokumentasjon frå dialog med brukarstad.
Er kortet ditt stole og misbrukt, så må du anmelde saka til politiet. Legg ved kopi av anmeldelsen.
Reklamasjonsrettigheitene gjeld ikkje når du betaler i vanleg betalingsterminal i Norge med BankAxept eller betaler frå bankkonto.
Reklamasjonane på korta våre går via Evry, og dei kan du kontakte på e-post.
Send e-post