Vi samarbeider med Nets om å formidle betalingsterminalar for kjøp eller leige. Om du leiger betalingsterminal hos Nets, får du automatisk oppgradert programvare ved endringar og serviceopplegg. Du kan velje mellom fleire typar terminalar:
  • Stasjonære terminalar - med eller utan integrasjon mot kasseapparat
  • Mobile terminalar - bærbare og kan brukast over alt der det er mobildekning
  • Netterminalar - ein online betalingsterminal for korthandel på nett
Alle som kjøper eller leiger betalingsterminal må også ha ein avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om oppgjersbehandling.
Sjå prisar og bestill terminal

Kredittkortavtale

Vi anbefaler deg å inngå avtale om innløysing av kredittkort med Nets AS. Då vil betalingsterminalen også godta betaling med mellom anna Visa, MasterCard og American Express.
Inngå avtale

Ting folk lurer på