Bransje - Eigedom | SSF

Håvard - Vår bransjeansvarlege på eigedom

Som tidlegare revisor har Håvard Hagen jobba med rådgjeving og endring av selskapsstrukturar. Det er ei erfaring som kjem godt med i jobben som bransjeansvarleg for eigedom. I tillegg til å vere tett på marknaden.
«Lokalkompetanse er ein viktig faktor for å kunne vurdere marknaden for næringseigedom. Då er nærheit til kunde og marknad heilt avgjerande».

Eigedom og berekraft

Eigedomsbransjen har låge direkte klimagassutslepp, men er knytt tett opp mot både industri, transport og energiforsyning. Meir berekraftige val innad i bransjen kan ha stor innverknad inn i det grøne skiftet.
Meir om eigedom og berekraft

Håvard Martin Sunde Hagen

Førdekunderådgjevar bedrift992 63 865havard.hagen@ssf.no
Arne Gravdal

Arne Gravdal

Førdekunderådgjevar bedrift481 67 002arne.gravdal@ssf.no