Håvard - Vår bransjeansvarlege på eigedom

Som tidlegare revisor har Håvard Hagen jobba med rådgjeving og endring av selskapsstrukturar. Det er ei erfaring som kjem godt med i jobben som bransjeansvarleg for eigedom. I tillegg til å vere tett på marknaden.
«Lokalkompetanse er ein viktig faktor for å kunne vurdere marknaden for næringseigedom. Då er nærheit til kunde og marknad heilt avgjerande».

Håvard Martin Sunde Hagen

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Førde992 63 865havard.hagen@ssf.no

Arne Gravdal

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Førde481 67 002arne.gravdal@ssf.no