Har du behov for leasing? Vi tilbyr leasingfinansiering av maskiner, utstyr og køyretøy. Du kan for eksempel opprette leasingavtale på varebilen, og du kan også lease brukt utstyr. Du vel leverandør og disponerer utstyret mot å betale leige i eit avtalt tidsrom.

Leasing Kalkulator

Kjøpesum ekskl. mva.
kr
Startleige ekskl. mva.
kr
Løpetid (år)
år
Nominell rente*
%

Månadleg beløp

Ekskl. mva.

16 425 kr

Finansiert beløp 950 000 kr
*Vilkåra er ikkje eit bindande tilbod frå banken, og er avhengig av sikkerheit m.m. I tillegg kjem etableringskostnader på kr 4250, termingebyr på kr 125 og tinglysingsgebyr. Leasing er levert av Sparebank 1 Finans Midt-Norge

Vi tilbyr gunstigare finansiering av miljøvennleg elektrisk utstyr og køyretøy, og leasingavtalar på solcellepanel. Grøn objektfinansiering gir deg rentefordel på 0,25 prosentpoeng på leasing til el-bilar og elektriske anleggsmaskiner, og lågare etableringsgebyr på leasing til el-bilar.

Slik gjer du det

1
Finn utstyret du vil lease
2
Søk om leasing hos oss
3
Vi kjøper utstyret hos leverandøren
4
Signer leasingavtalen
5
Utstyret leverast til deg
6
Du har tilgang på utstyret og betalar leige til avtalt tid

Vilkår for leasing

  • Leigebeløpet blir betalt over ein avtalt leigeperiode
  • Leigeperioden er vanlegvis 3 til 7 år, blir avtalt ut i frå kva utstyr du skal leige
  • Du har ansvar for vedlikehald, forsikring og eventuell service
  • Finansieringsselskapet er formell eigar av utstyret og du har full bruksrett
  • Når leasingperioden er over, kan du halde fram å leige til ein redusert pris. (Gjeld ikkje leasing med gjenkjøp frå leverandør). Du kan spør oss om å kjøpe utstyret eller levere det tilbake
  • Moglegheit for fleksibel nedbetalingsplan etter sesongsvingingar
Leasing er levert av Sparebank 1 Finans Midt-Norge.

Ting folk lurer på