Er du sjølvstendig næringsdrivande, har eit enkeltpersonføretak eller er eigar av aksjeselskap utan tilsette, kan du spare inntil 7% av bruttoløna til pensjon. Du får fullt frådrag i næringsinntekta, og dette vil lønne seg om du tenar 7,1 G eller meir. For dei som tenar under 7,1 G vil IPS vere eit betre alternativ.

Skattefordelar

Innskotet vil gi skattefrådrag i brutto næringsinntekt, og på den måten redusere skatten. Fristen for å betale inn til ei slik ordning er 31. mars året etter inntektsåret.
BruttoinntektÅrleg sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 700 000kr 42 01043,4%kr 18 232
kr 900 000kr 56 01043,4%kr 24 308
kr 1 198 296kr 76 89146,4%kr 35 677

Prat gjerne med oss om pensjon

Har du spørsmål eller lurer du kanskje på kva type pensjon som passar for deg eller di bedrift? Kontakt oss for ein prat.
Send oss e-post

Gunnar Heggheim

Førde, Fagspesialist, LeiingLeiar Investeringssenter916 80 362gunnar.heggheim@ssf.no

Oddmund Nielssen

Florø, FagspesialistInvesteringsrådgjevar477 08 387oddmund.nielssen@ssf.no

Oddvar Fimreite

Sogndal, FagspesialistPensjonsrådgjevar Bedrift916 13 238oddvar.fimreite@ssf.no

Odd Helge Aase

Dale, FagspesialistInvesteringsrådgjevar462 99 447odd.helge.aase@ssf.no

Ulf-Magne Eikås

Stryn, FagspesialistInvesteringsrådgjevar971 12 450ulf-magne.eikaas@ssf.no

Alexander E. Dvergsdal

Førde, FagspesialistInvesteringsrådgjevar468 64 434alexander.dvergsdal@ssf.no

Målfrid Standal Reksten

Florø, FagspesialistKonsulent Investeringssenteret458 75 797maalfrid.reksten@ssf.no