Leiar økonomisk kriminalitet

Har du lyst å bidra til å nedkjempe økonomisk kriminalitet? Som eit ledd i å styrke vår satsing i dette arbeidet ser vi no etter leiar med ansvar for økonomisk kriminalitet.
Søknadsfrist: 04.01.2022

Som leiar for avdeling Økonomisk kriminalitet vil du få ansvar for at Sparebanken Sogn og Fjordane til ei kvar tid har eit godt implementert rammeverk, som samsvarar med leiande praksis for risikostyring knytt til økonomisk kriminalitet. Du vil leie avdelinga og vidareutvikle banken sitt arbeid mot økonomisk kriminalitet, som inkluderer kvitvasking og terrorfinansiering, handtering av svindel og sanksjonar. Avdelinga høyrer til banken si avdeling for Forretningsstøtte, og stillinga rapporterer til leiar for Forretningsstøtte. Avdelinga vil jobbe i tett samspel med avdeling for Privatmarknad og Bedriftsmarknad, samt bankens andre fagavdelingar.
Ein sentral del av stillinga vil være å førebyggje, avdekke, utgreie og rapportere økonomisk kriminalitet for å sikre at banken til ei kvar tid er tilpassa gjeldande krav og endringar i relevante regelverk. Stillinga har også ansvar for opplæring og kompetanseheving i organisasjonen innanfor dei aktuelle områda.

Er du den vi er på jakt etter?
Vi søkjer deg som har interesse for og erfaring frå arbeid med nedkjemping av økonomisk kriminalitet. Du har god analytisk kompetanse, er utviklings- og løysingsorientert og du trivast med å løyse komplekse problemstillingar i lag med eit kompetent team.

Eigenskapar og kompetanse
  • Høgare akademisk utdanning, gjerne som jurist eller økonom, men anna relevant utdanning kan også vere aktuelt
  • Erfaring fra bank/finans, kriminaletterforskning, tilsynsmyndigheit eller anna relevant arbeid
  • Strukturert, sterk drivkraft og god gjennomføringsevne
  • Evne til å kommunisere godt og tydeleg, både på norsk og engelsk
Vi tilbyr
  • Ei spennande og utfordrande leiarstilling med moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Fleksibel arbeidstid og moglegheit for å kombinere basekontor med heimekontor
  • Eit svært godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt imot deg
Nærare informasjon om stillinga får du ved å kontakte leiar for Forretningsstøtte Silje Sunde, tlf. 924 23 472 eller HR direktør Eirik Rostad Ness, tlf. 951 22 583.
Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på 65 milliardar kroner og nær 270 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.