PSD2, Payment Services Directive nr. 2, er den nyaste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstenester i EUs indre marknad. Sidan Norge er medlem av EØS omfattar dette direktivet også betalingstenester her. PSD2 blei innført med eit føremål om å legge til rette for auka konkurranse, innovasjon og sikkerheit for betalingstenester, samt betre samhandlinga mellom ulike aktørar i EU.

Ønsker du meir informasjon kring PSD2 og API?

Les meir om PSD2 på Finans Norge sine nettsider.
Her kan du sjå SLA statistikk på våre API.
Her får du tilgong til våre API'ar.

Ting folk lurer på