Basis - Norske aksjarPris
Kurtasje - Børsnoterte aksjar, ETP og grunnfondsbevis0,05 % min kr 79
Børsnoterte tegningsrettar0,05 % min kr 50
Unoterte aksjar 0,30 % min NOK 300
Basis - Utanlandske aksjarPris
Svenske børsnoterte aksjar 2)0,05 % min SEK 79
Danmark 0,05 % min DKK 79,-
Finland0,05 % min EUR 7
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)0,10 % min USD 10
Canada0,20 % min CAD 30
Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland 3)0,20 % min EUR 22
Storbritannia 4)0,20 % min GBP 20
Spania0,20 % min EUR 25
Sveits0,20 % min CHF 40
Opningstider for aksjehandel: kl 08.00 - kl 24.00
Support-telefon: 08940 kl 07.00 - kl 17.00 (børsdagar).
Prisar på fond og aksjefond finn du hos fondsleverandøren vår Norne
2) Aksjar på First North, AktieTorget og NGM, kan ikkje handlast på internett. Ordrer på desse marknadsplassane må derfor gå via meklar.
3) Ved kjøp (ikkje sal) av aksjar som er lista opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe ei ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarande 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgifta vil gjelde for handel i selskap med hovudsete i Frankrike der marknadsverdien pr. 01.01.21 overstig ein mrd. euro (EUR).
4) Ved kjøp av aksjar på Londonbørsen vil ein i tillegg til kurtasjen bli belasts med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentleg avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert vil Stamp Duty derimot vere på 1 %.
5) Ved kjøp (ikkje sal) av aksjar i italienske børsnoterte selskap, med en marknadsverdi som overstige 500 mill. Euro, så vil det utover ordinær kurtasje påløpe ei ekstra transaksjonsavgift («Italian Financial Transaction Tax») som tilsvarer 0,1 % av handlebeløpet.
Berre verdipapirkonto i Sparebanken Sogn og Fjordane eller DNB Markets kan nyttast.