Betaling - Elektronisk girering

TenestePris
AvtaleGiro betalingsmottakar
EtableringKr 500
Månadspris NetsKr 70
OCR retur AvtaleGiroKr 1,50
Avtalegiro varsling
Eige varselKr 2
Varsel via bankKr 4,50
Kreditorbetalt varselKr 2
Sletting av betalingskravKr 10
OCR
Etablering utan testKr 500
Etablering med testKr 1 000
Månadspris NetsKr 70
Transpris OCR retur arkivKr 1,50
Transpris OCR retur m/meldingKr 6
Endring av avtaleKr 50
Direkte remittering
EtableringKr 500
Månadspris NetsKr 70
Direkte remittering m/KIDKr 2
Direkte remittering m/meldingkr 5
Direkte remittering m/utbetalingsgiroKr 100
Endring av avtaleKr 50
Autogiro
EtableringKr 500
Autogiro betalarKr 2,50
eFaktura (mottakar)
EtableringEtter avtale
Månadspris NetsKr 70
Betalingskrav eFakturaKr 3
eFaktura OCR returKr 1,50
Nets fakturahotellKr 1
Innbetaling total
EtableringKr 500
MånadsprisKr 70
Transpris med KIDKr 1,50
Transpris utan KIDKr 2
Endring av avtaleKr 50
E-giro / Cremul
EtableringKr 500
MånadsprisKr 70
Transpris med KIDKr 1,50
Transpris utan KIDKr 2
Endring av avtaleKr 50
Autopay / SFTP
Etablering av Autopay / SFTPKr 4 000
Etablering av Autopay / SFTP klientKr 500
Andre prisar
Filoverføring per filKr 5
Endring av avtaleKr 50
Betalingsterminal (mva frie prisar)Pris
Etablering av ny brukarstad (nyetablering)Kr 600
Oppgjersbehandling / BrukarstadsabonnementKr 50 pr mnd
Pris per transaksjonKr 0,16