Betaling - Elektronisk girering

Prisliste gjeld frå 1. juli 2021
Nettbank bedriftPris
Avtalegiro betalingsmottakar
EtableringKr 500
Månadspris NetsKr 70
OCR retur AvtaleGiroKr 2,00
Avtalegiro varsling
Eige varselKr 2
Varsel via bankKr 4,50
Kreditorbetalt varselKr 2
Sletting av betalingskravKr 10
Avtalegiro - Elektronisk signering
Månadspris Kr 70
Pris per avtale (eSignering)Kr 8
OCR
Etablering utan testKr 500
Etablering med testKr 1 000
Månadspris NetsKr 70
Transpris OCR retur arkivKr 2,00
Transpris OCR retur m/meldingKr 6,00
Endring av avtaleKr 50
Direkte remittering
EtableringKr 500
Månadspris NetsKr 200
Direkte remittering m/KIDKr 3
Direkte remittering m/meldingkr 7
Direkte remittering m/utbetalingsgiroKr 100
Endring av avtaleKr 50
Autogiro
EtableringKr 500
Autogiro månadspris Kr 70
Autogiro med/utan melding Kr 3
eFaktura (mottakar av betalinga)
EtableringEtter avtale
Månadspris NetsKr 70
Per sendte eFakturaKr 3
eFaktura OCR returKr 2
Nets fakturahotellKr 1
Innbetaling total
EtableringKr 500
MånadsprisKr 70
Transpris med KIDKr 2
Transpris utan KIDKr 2,50
Endring av avtaleKr 50
E-giro/Cremul
EtableringKr 500
MånadsprisKr 70
Transpris med KIDKr 2
Transpris utan KIDKr 2,50
Endring av avtaleKr 50
Autopay/SFTP
Etablering av Autopay/SFTPKr 4 000
Etablering av Autopay/SFTP klientKr 500
Andre prisar
Filoverføring per filKr 5
Endring av avtaleKr 50
OmnummereringKr 500
Etablering av KAR - spørring (gyldig konto og rett eigar)Kr 1 000
KAR - Spørring (gyldig konto og rett eigar)Kr 2
Manuell transaksjonsoversiktfrå Kr 100
Betalingsterminal (mva frie prisar)Pris
Etablering av ny brukarstad (nyetablering)Kr 600
Oppgjersbehandling/BrukarstadsabonnementKr 50 pr mnd
Pris per transaksjonKr 0,16
Nettbank bedriftPris
Betaling med KID Kr 1,50
Betaling med strukturell informasjonKr 3
Betaling med meldingKr 4,50
LønnsutbetalingKr 1,75
UtbetalingsansvisningKr 75
Hastebetaling innland Kr 20