Sparing bedrift

Prislister gjeld frå 18. april 2022
Sparekonto Bedrift Effektiv
Inntil 500.000 kr 0,20%
Inntil 500.000 kr (gjeld frå 15. juli 2022)0,50%
500.000 kr og over0,20%
500.000 kr og over (gjeld frå 15. juli 2022)0,50%
Fastrenteinnskot a)Effektiv
Fastrenteinnskot 6 mnd1,10%
Fastrenteinnskot 1 år1,45%
Fastrenteinnskot 2 år1,80%
Sparekonto Pluss b)Effektiv
Inntil 2 mill kr 0,20%
2 mill kr og over1,00%
2 mill kr og over (gjeld frå 15. juli)1,40%
a) Minimum innskot kr 50 000 / maksimalt innskot 4 mill kroner.
-Ved uttak før avtalt tid vert det rekna 2 % uttaksgebyr p.a. for attståande løpetid.
-Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00.
-Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til ei kvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta.
b) Innskotet er sperra og må varslast minst 31 dagar på førehand.