Send inn klage

Har du opplevd noko i banken som du vil klage på, så kan du sende oss ei nærare forklaring i skjemaet nedanfor. Vi vil gjerne vite kva det er. Kva du meiner er gjort feil og kva du vil oppnå med tilbakemeldinga di.

Skriv kva saka gjeld; kva du meiner er gjort feil og kva du vil oppnå med tilbakmeldinga

Legg gjerne ved dokumentasjon som kan forklare saka nærmare.

Vedlegg klageskjema