No tilbyr vi BankID-innlogging og signering via ein ny app både for iPhone og Android. Du treng ikkje kodebrikke, og sikkerheita er endå betre.

Digital kodebrikke - enkelt og greitt

BankID-appen er ei digital kodebrikke som du kan bruke i staden for den fysiske kodebrikka, for å logge inn eller signere med BankID. No slepp du å taste inn eingongskoden, men du får i staden eit varsel på mobilen din som ber deg om å godkjenne i appen.

Slik kjem du i gong med BankID appen:

1
Last ned og opne appen.
2
Logg inn i appen enten med BankID eller BankID på mobil.
3
Vent medan appen blir aktivert.
4
Tillat varslingar - for rask veg til appen kvar gong du skal godkjenne.
5
Du er klar!

Sikker bruk av BankID:

Ting folk lurer på

meirennbank.no om BankID-app

Slik bruker du BankID-app

BankID-app er ei digital kodebrikke som erstattar den fysiske kodebrikka når du skal logge inn på ei nettside eller signere eit dokument med BankID.

Les heile saka