Magn Henning - Vår bransjeansvarlege på bygg og anlegg

Magn Henning har tidlegare jobba som forskalingssnikkar og anleggsarbeidar. Då han endra kurs inn mot økonomi og finans, kom den praktiske erfaringa godt med som bransjeansvarleg for bygg og anlegg.

«Dette er ei stor og viktig næring for Sogn og Fjordane og for banken. I 2018 var det registrert ca. 1600 bedrifter og som sysselsette omlag 5900 personar i Sogn og Fjordane. Det er veldig spennande å følgje denne næringa.»

Magn Henning Helgås

Assisterande Banksjef Bedriftsmarknad Førde907 24 726magn.henning.helgaas@ssf.no

Pål Sunde

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Førde481 67 083paal.sunde@ssf.no