Bransje - Bygg og anlegg | SSF

Magn Henning - vår bransjeansvarlege på bygg og anlegg

Magn Henning har tidlegare jobba som forskalingssnikkar og anleggsarbeidar. Då han endra kurs inn mot økonomi og finans, kom den praktiske erfaringa godt med som bransjeansvarleg for bygg og anlegg.

«Dette er ei stor og viktig næring for Sogn og Fjordane og for banken. I 2018 var det registrert ca. 1600 bedrifter og som sysselsette omlag 5900 personar i Sogn og Fjordane. Det er veldig spennande å følgje denne næringa.»

Berekraft, bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen har stort potensial når det kjem til å redusere utslepp av klimagassar. Det finst mange tiltak bransjen kan gjere for å bli meir miljøvennleg.
Meir om berekraft innan bygg og anlegg

Magn Henning Helgås

Førde, Leiingassisterande banksjef bedrift907 24 726magn.henning.helgaas@ssf.no
Andreas Bjelde

Andreas Bjelde

Sogndalkunderådgjevar bedrift959 79 347andreas.bjelde@ssf.no