Ingunn - Vår bransjeansvarlege på industri

Ingunn har jobba i banken i 10 år og har vore tett på ulike bransjar. Ho har derfor god kjennskap og erfaring frå ulike typar industribedrifter.
«Bransjen er vid og rommar eit vidt spekter av verksemder og sluttprodukt, ein får mogelegheit til å bli kjent med mange ulike bedrifter, frå mindre til dei større. Det er utruleg spennande.»

Ingunn Berg

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Sandane977 16 649ingunn.berg@ssf.no