Bransje - Industri og bergverk | SSF

Agathe - Vår bransjeansvarlege på industri

Agathe har jobba i banken sidan mai 2022 og har god erfaring med industribransjen.
"Industribransjen er ein samansett bransje med eit vidt spekter av verksemder og sluttprodukt. Banken er tett på kundane våre, blant anna knytt til produktutvikling og teknologi. Bransjen vil også spele ei viktig rolle knytt til tilpassinga mot eit meir berekraftig samfunn framover, og banken skal vere ein støttespelar for kundane våre i dette arbeidet."

Agathe Lunde Bergset

Sandane, Strynkunderådgjevar bedrift952 61 302agathe.lunde.bergset@ssf.no

Jan Petter Vadheim

Sogndal, Leiingbanksjef bedrift911 46 267jan.petter.vadheim@ssf.no