Arne - vår bransjeansvarlege på kraft

Arne Gravdal har fulgt kraftnæringa heilt sidan det moderne småkrafteventyret starta midt på 90-talet, og har brei erfaring frå bransjen.
«Det gir meining å kunne bidra til lokal verdiskaping gjennom utnytting av vassressursane. Det som er så bra med småkrafta er at den også fører til små fotavtrykk når det gjeld inngrep i naturen.»

Arne Gravdal

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Førde481 67 002arne.gravdal@ssf.no