Bransje - Kraft | SSF

Arne - vår bransjeansvarlege på kraft

Arne Gravdal har fulgt kraftnæringa heilt sidan det moderne småkrafteventyret starta midt på 90-talet, og har brei erfaring frå bransjen.
«Det gir meining å kunne bidra til lokal verdiskaping gjennom utnytting av vassressursane. Det som er så bra med småkrafta er at den også fører til små fotavtrykk når det gjeld inngrep i naturen.»

Kraft og berekraft

Kraftbransjen har mange moglegheiter når det gjeld berekraft. Det viktigaste kraftbransjen kan bidra med i det grøne skifte, er å produsere mest mogleg fornybar energi. I tillegg kan dei vurdere om det finst rom for å utvide produksjonskpasiteten.
Les meir om berekraft
Arne Gravdal

Arne Gravdal

Førdekunderådgjevar bedrift481 67 002arne.gravdal@ssf.no