Bransje - Sjøtransport | SSF

Julie - vår bransjeansvarlege for sjøtransport

Julie Vårdal Heggøy har jobba i banken sidan 2013. I tillegg til å vere bransjeansvarleg er ho assisterande banksjef i Gulen og HAFS. Ho har vore innom dei fleste bransjar i løpet av åra i banken og kan difor litt om det meste.
"Mange av selskapa jobbar no med både skrogutforming og alternative framdriftssystem for å bidra til ei grøn omstilling i næringa, noko som er spennande og viktig å vere med på for oss som bank."

Julie Vårdal Heggøy

Dale, Leiingassisterande banksjef bedrift (permisjon)