Ann Kathrin - vår bransjeansvarlege for sjøtransport

Ann Kathrin Hårklau har jobba i banken sidan 2009 og har vore bransjeansvarleg i eitt år. Ho bur på Atløyna og er bokstavleg talt tett på bransjen.
«Mange av selskapa jobbar no med å få på plass nullutsleppsfartøy, og det er spennande tider å få vere med å følgje denne utviklinga.»

Ann Kathrin Hårklau

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad (permisjon) Dale481 67 141ann.kathrin.haarklau@ssf.no