Bransje - Transport | SSF

Jan - Vår bransjeansvarlege på transport

Jan har i over 20 år jobba med ulike selskap i næringa; alt frå små verksemder, til store nasjonale aktørar innan transportsektoren. Dei to siste åra har han vore bransjeansvarleg i banken.
«Vi kjenner kundane våre som hardtarbeidande og dyktige, men dei er i ein bransje som treng politisk gjennomslagskraft for å lykkast med miljømessig omstilling og eit regelverk som gir levelege rammevilkår for seriøse aktørar».

Jan Nordem Knudsen

Florøkunderådgjevar bedrift481 38 003jan.nordem.knudsen@ssf.no