Med Bustadsparekonto kan du spare inntil 30 000 kroner i året og inntil 300 000 kroner totalt, i tillegg til vanleg sparing på BSU. Du får god rente, men sparinga gir ikkje skattefrådrag. Kontoen passar derfor for deg som ikkje har skattbar inntekt, eller allereie har fylt opp BSU-kontoen.

Bustadsparekonto passar for deg som

  • har barn under 18 år som du vil hjelpe med å realisere bustaddraumen i framtida
  • er under 34 år og har fylt opp BSU allereie
  • vil spare til bustad, men som tener under skattegrensa

Sparing til barn: Kva namn skal eg spare i?

Før du vel spareform, må du bestemme deg for om du vil spare i ditt eller barnet sitt namn. – Det er fordeler og ulemper med begge alternativa, seier kunderådgjevar Sissel Wik. Her forklarer ho kva du må tenke over.
Les Sissel sine sparetips

Ting folk lurer på