Det er mange måtar å spare til bustad på. Sparer du til din eigen framtidige bustad, er BSU det beste alternativet. Du får god rente og inntil 5500 kroner i skattefrådrag kvart år. Sparer du til barna dine, kan bustadsparekonto eller fond vere eit alternativ når sparehorisonten er lang.

Sparing til barn: Kva namn skal eg spare i?

Før du vel spareform, må du bestemme deg for om du vil spare i ditt eller barnet sitt namn. – Det er fordeler og ulemper med begge alternativa, seier kunderådgjevar Sissel Wik. Her forklarer ho kva du må tenke over.
Les Sissel sine sparetips

Lurer du på kva rente du kan få på bustadsparinga?

Ting folk lurer på

meirennbank.no om bustadsparing

Bloggserie: Frå BSU til bustad – Kvifor BSU?

Med stigande bustadprisar og eit krav om 15% eigenkapital ved bustadkjøp, gjeld det å kome i gong med bustadsparinga tidleg. Ein BSU-konto er av fleire grunnar den mest gunstige måten å spare til draumebustaden.

Les heile saka