Laila Ruud

banksjef privat Indre Sogn
Laila er frå Årdal og har 35 års bankerfaring. Ho begynte hos oss i 2008 som kunderådgjevar, og etterkvart blei ho banksjef for privatmarknad i Indre Sogn. Regionen ho har ansvar for består av tre kontor; Sogndal, Årdal og Høyanger.
Ho likar å jobbe med menneske, og å finne gode løysingar for kundane og for dei tilsette. Ho er opptatt av å sjå moglegheiter for å utvikle seg og sine tilsette til det beste for banken og regionen.