Ole Sivert Roti

meklar kapitalmarknad

Ole Sivert er frå Førde og har utdanning innan økonomi og finans frå Copenhagen Business School. Han begynte hos oss som nyutdanna i 2015.
Han synest det å jobbe på kapitalmarknad er både spennande og utfordrande. Det krev at at han følger globale økonomiske nyheiter tett, då dette påverkar kjøpekraft og risiko for dei kundane som har handel med utlandet. Ole Sivert hjelper kundane med å finne løysingar og strategiar som er tilpassa deira behov og risikopreferansar. Han ønsker å gjere handel med utlandet enkelt og fleksibelt ved å gje kundane tilgang til gode verktøy for nettopp dette.