Anne Christine Eek Skage

kunderådgjevar privat

Anne Christine er frå Åsane og har jobba i bank heilt sidan ho var ferdig på vidaregåande. I dag jobbar ho som autorisert kunderådgjevar ved kontoret vår i Bergen, som ho var med å etablere i 2006.
Anne Christine veit at det er mange som kanskje synast økonomi er litt komplisert. Derfor ønsker ho å gi så god og tilpassa informasjon som mogleg. Dette gjere ho ved å bruke tid på å avdekke kunden sitt behov, samt å finne individuelle løysingar som er tilpassa kvar enkelt sin økonomiske situasjon.