Torbjørn Orheim

kunderådgjevar privat

Torbjørn er frå Florø og har ein bachelor i økonomi og administrasjon frå BI. Torbjørn har jobba hos oss sidan 2007 og i dag jobbar han som kunderådgjevar ved kontoret vårt i Florø.
I møte med kunden fokuserer Torbjørn på løysingar og moglegheiter. Han synast det er kjekt å gi råd og følgje kundane sine gjennom dei ulike livsfasane. Torbjørn synast det er viktig å skape gode relasjonar med kundane sine, han meinar derfor det er viktig å vere tilgjengeleg for kundane når dei treng han.