Torbjørn Orheim

kunderådgjevar privat

Torbjørn synast jobben som kunderådgjevar er spennande fordi han får møte kundar i ulike fasar og situasjonar i livet. Det å finne gode løysingar som er tilpassa og skreddarsydd kvar enkelt kunde er det viktigaste for Torbjørn.
Torbjørn er i foreldrepermisjon til 15.september 2021.