Turid Skivenesvåg

kunderådgjevar privat

Turid er frå Førde og har budd på Sørbøvåg i Hyllestad i 30 år. Ho begynte i banken i 1987 og jobbar i dag som autorisert kunderådgjevar hos oss.

Ho synast arbeidsdagen er spennande fordi ho får møte kundar med ulike utfordringar og ønskjer, og oppgåva til Turid er å finne løysingar som er tilpassa kvar enkelt. Ho er interessert i kundane sine, er god til å lytte og likar den gode praten med kunden.