Ulf-Magne Eikås

investeringsrådgjevar

Ulf-Magne er frå Stryn og har utdanning innan økonomi og administrasjon frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han begynte hos oss i 1991 og har vore investeringsrådgjevar frå 2007.
Ulf-Magne synest det er spennande å snakke om alternativ sparing og avkastningsmoglegheiter. Han prøver alltid å sette seg inn i kunden sin situasjon og la kunden sjå moglegheitene for best mogleg avkastning.