Barnekortet passar til dei yngste kundane våre. Kortet er ein fin måte å lære barnet å disponere eigne lommepengar allereie frå dei er 8 år. Kortet fungerer på same måte som dei andre korta våre, men har lågare beløpsgrenser og kan ikkje brukast til netthandel. Om du kombinerer kortet med Mobilbank Ung så kan barnet følge med på eigen pengebruk.

Korleis bestille Barnekort?

Du kan kjapt og enkelt bestille bankkort til barnet ditt. Vi lagar avtalar og sender desse for elektronisk signering, slik at de som foreldre kan signere med BankID. Når avtalane er signert sender vi kortet og PIN-koden i posten.

Ting folk lurer på