Publisert 23. april 2024

Så lite kostar det å forsikre bunaden

Nordmenn bruker gjerne 40 000 kroner på ein bunad, men droppar å forsikre den.
– Det kostar cirka 30 kroner i månaden å forsikre ein bunad som kostar 40 000 kroner. I året snakkar vi 360 kroner. Det er veldig lite sett opp mot kostnadane ved ein skade, seier leiar for forsikring i Sparebanken Sogn og Fjordane, Tor Ulsten.
Ei god forsikring dekker alle typar bunadsskader, tjuveri og gjeld over heile verda.

Ikkje dekka av innbuforsikringa

Mange trur nok at bunaden er dekka gjennom innbuforsikringa, men det stemmer ikkje heilt ifølge forsikringseksperten.
– Ei innbuforsikring vil dekke bunaden din så lenge den heng i skapet heime, men skal du ha ei god forsikring når bunaden er i bruk på reise eller ute i 17. mai-tog bør du ha ei eiga forsikring for den, forklarer Tor Ulsten i Sparebanken Sogn og Fjordane.
Vil ei reiseforsikring dekke bunaden?
– Berre delvis. Ei reiseforsikring har ei maksimal avgrensing i beløp pr. gjenstand, slik at den ofte ikkje dekker dei verkeleg kostbare eigedelane fullt ut. Det er derfor vi anbefaler ei eiga verdigjenstandforsikring for eigedelar verdt meir enn 20 000 kroner, seier Ulsten.
Han minner også om at ei reiseforsikring ikkje dekker skadar som er forårsaka av deg sjølv, for eksempel ved eit fall.
– Ei bunadsforsikring gjeld over heile verda, og dekker alle typar skadar, også skadar du er sjølv er skyld i. Folk sparer gjerne lenge for å få råd til bunaden. Då er det dumt å ikkje kunne bruke den utan å vere bekymra for skadar, seier Ulsten.
Har du andre forsikringar i Frende, kan du kjøpe bunadsforsikring hos oss.

Vanlege bunadsskadar

  • Flekkar frå mat og drikke, brente hol og stoff som blir reve på spisse kantar.
  • Skade etter brann eller uhell i nærleik av sjø og vatn.
  • Andre skader kan kome frå møll eller fukt etter feil oppbevaring.

Siste frå meirennbank.no

– Denne skal vi henge opp inne på standplass!

Jørgen Virkesdal i Nyborg Skyttarlag smiler om kapp med sola då banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane Torunn Mattson dukkar opp på laget si skytebane med ein sjekk på 250 000 kroner.

Les heile saka
– Denne skal vi henge opp inne på standplass!21. mai 2024
Ikonisk Høyanger-trapp får to millionar kroner14. mai 2024
Her lurer Bambi på kva som skjer14. mai 2024
– Millionane er eit viktig signal13. mai 2024