Jo - Vår bransjeansvarlege for petroleumsretta industri

Jo Dale Pedersen er opptatt av å besøke kundane for å halde seg oppdatert på bransjen. Det er kundane som veit kor skoen trykker.
«Den største utfordringa no, utanom låge oljeprisar, er å sikre at kundane våre klarer å omstille seg til ei framtid med stadig større krav til å dokumentere berekraft i det dei gjer. Det er inngangsporten til nye kontraktar i bransjen.»

Jo Dale Pedersen

Banksjef Bedriftsmarknad Florø941 51 317jo.dale.pedersen@ssf.no