Bransje - Landbruk | SSF

Ørjan - Vår bransjeansvarlege for landbruk

Ørjan Skåden er fungerande bransjeansvarleg for landbruk. Han er sjølv fruktbonde og har erfaring frå arbeid i Norges Bondelag. I tillegg er han bransjeansvarleg for reiseliv, ei næring som ofte kan henge saman med landbruk.
"Landbruk er ein svært viktig bransje for banken og for Sogn og Fjordane som region. Kundegruppa er stor og varierer frå små gardsbruk til store fellesfjøs - det er ei spennande og variert næring å følge"

Landbruk og berekraft

Moglegheitene for bransjen er mange. Det norske landbruket kan produsere fornybar energi, både til eige bruk, men også som leverandør av klimaløysingar til resten av samfunnet.
Meir om landbruk og berekraft

Ørjan Skåden

Stryn, Leiingbanksjef bedrift481 67 120orjan.skaaden@ssf.no

Roger Lillestøl

Strynkunderådgjevar bedrift908 79 743roger.lillestol@ssf.no