Ragnhild - vår bransjeansvarlege for landbruk

Det å vere bonde er ein livsstil, på godt og vondt. Dette veit Ragnhild Helgheim. Ho har levd med landbruksnæringa heile livet, både privat og i jobbsamanheng, og har vore med på omstillinga som næringa har gjennomgått.

«Landbruket er ei basisnæring som dannar grunnlag for mykje anna næringsliv.
Akkurat no er det å sette klima på agendaen viktig, og som bransjeansvarleg er det spennande å få følgje dette arbeidet».

Ragnhild Helgheim

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Sandane481 67 103ragnhild.helgheim@ssf.no

Julie Vårdal Heggøy

Assisterande Banksjef Bedriftsmarknad Dale909 94 421julie.heggoy@ssf.no