Bransje - Reiseliv | SSF

Ørjan - vår bransjeansvarlege for reiseliv

Ørjan Skåden er fruktbonde, har jobba i banken i 17 år, og har vore bransjeansvarleg like lenge. Han har stor interesse for næringa, og har etterkvart bygd seg eit solid nettverk i bransjen.
«Reiselivsnæringa er ikkje berre for turistar, den tilfører også mange gode tilbod og aktivitetar for innbyggjarane og skaper bulyst. Å vere tett på denne næringa, synest eg er ein veldig spennande jobb».

Reiseliv og berekraft

Reiselivsnæringa møter ulike klimarisikoar gjennom endra klimaforhold og reguleringar, samt potensielle endringar i reisevanar og omdømme, særleg knytt til flytrafikk. Her kan du lese meir om utfordringar og moglegheiter for reiselivsbransjen innan berekraft.
Les meir om berekraft

Ørjan Skåden

Stryn, Leiingbanksjef bedrift481 67 120orjan.skaaden@ssf.no