Preben - Vår bransjeansvarlege for varehandel og tenesteyting

Preben Njøsen Norevik byrja som bransjeansvarleg for varehandel og tenesteyting i 2019, og følger trendane og utviklinga for bransjen tett.
«Det er svært lærerikt og interessant å vere ein del av denne næringa. Nettbutikkar er kome for å bli, og dette må bransjen leve med som ei utfordring og tilpasse seg best mogleg.»

Preben Njøsen Norevik

Kunderådgjevar Bedriftsmarknad Førde97644873preben.norevik@ssf.no