Når du er myndig blir du plutseleg sjef i eige liv. Kanskje har du allereie tatt del i arbeidslivet og prøvd å bu i kollektiv. Det er mange måtar å leve livet på i denne fasen av livet. Her finn du gode tips som du kan ta med deg på vegen.

meirennbank.no om studietid

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Dette er banken oppteken av når du søker lån, og slik går prosessen med å kjøpe bustad føre seg.

Otilie og Sondre er to av 1000 elevar som får økonomiopplæring av banken

Sondre og Otilie er elevar ved Hafstad vidaregåande skule, og saman med resten av klassen sin var dei innom banken i Førde og fekk opplæring i privatøkonomi.

Lisbeth sine gode studenttips

Kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, Lisbeth Aasen Andersen, har gode til deg som er student.

Dine rettigheiter som deltidstilsett

Er du deltidstilsett eller på leit etter ein deltidsjobb, kanskje ein student som vil spe på med ekstra inntekter?