Ønsker du å realisere bustaddraumen? Planlegg du å flytte eller har behov for å auke lånet ditt til oppussing? Eller ønsker du å flytte lånet ditt til oss?
Vi er her for å hjelpe deg. Under kan du leike deg i lånekalkulatoren, eller lese meir om våre låneprodukt.

Lånekalkulator

Kor mykje vil du låne?
kr
Kor lang nedbetaling?
år
Nominell rente frå
%
Vilkåra er ikkje eit bindande tilbod fra banken, og er avhengig av sikkerheit m.m.

Greitt å vite om bustadlån

Krav for å få bustadlån

  • Total gjeld kan ikkje overstige fem gonger inntekta di.
  • Du kan låne 85 % av verdien på bustaden.
  • Du må tole ei renteauke på 5 %.
  • Ønsker du avdragsfriheit på lånet ditt kan det ikkje overstige 60 % av verdien på bustaden.

Korleis oppnå 15% eigenkapital?

Lurer du på kva det kostar?

Ting folk lurer på

Landets mest fornøgde bustadlånkundar

EPSI si undersøking viser at vi har landets mest fornøgde bustadlånkundar. Vi trur på samspelet mellom gode digitale løysingar som gjer låneprosessen enklare for deg, og den personlege rådgjevinga du får av rådgjevaren din.

meirennbank.no om lån og bustadkjøp

Slik går eit bustadkjøp føre seg

Skal du kjøpe bustad for første gang? Dette er banken oppteken av når du søker lån, og slik går prosessen med å kjøpe bustad føre seg.